Dostálová Gynekologie s.r.o.

Pro pacienty

Kompletní rozsah poskytované zdravotní a porodnické péče naleznete v sekci O nás.

Ceník služeb hrazených pacientkou:

Sepsání žádosti o přerušení těhotenství 1000 Kč
Nehormonální nitroděložní tělísko 1000 Kč
Hormonální nitroděložní tělísko Miréna 6000 Kč
Hormonální nitroděložní tělísko Jaydess 4300 Kč
Depo provera injekce 400 Kč
UZ snímek na vyžádání pacientky 30 Kč
Administrativní výkon (dle čas náročnosti) 100 - 250 Kč
Zakoupení papírové sukně 40 Kč

Ceník pro pořízení kopií zdravotnické dokumentace:

Činnost Cena s DPH
Nahlížení do ZD
první hodina pověřeného zdrav. pracovníka 240 Kč
každých dalších započatých 30 minut 120 Kč
Zhotovení kopie
A4 jednostranná kopie černobílá 2 Kč/ks
A4 oboustranná kopie černobílá 4 Kč/ks
Odeslání kopie ZD poštou Dle platného sazebníku České pošty


Soubory ke stažení

Spokojenost pacientek

Zdravotnické zařízení kontinuálně vyhodnocuje spokojenost svých pacientů. Za tímto účelem jsou v čekárně dostupné dotazníky spokojenosti, prostřednictvím nichž můžete poskytnuté služby hodnotit, popř. nám sdělit své připomínky.

Své případné podněty můžete také kdykoliv sdělit personálu ambulance telefonicky, osobně nebo mailem. Za Vaší zpětnou vazbu předem děkujeme.