Dostálová Gynekologie s.r.o.

O nás

Gynekologicko-porodnická ambulance je pod vedením MUDr. Bronislavy Dostálové provozována již od roku 1983. V roce 1993 se stala soukromou a 2011 byla transformována na společnost s ručením omezeným Dostálová Gynekologie s.r.o., IČO 28743016. Naše gynekologická ambulance využívá v péči o ženy moderní přístrojové vybavení, které umožňuje dokonalejší diagnostiku jak u gynekologických pacientek, tak i u těhotných žen. Zdravotnické zařízení je akreditováno dle národních akreditačních standardů Spojené akreditační komise ČR (certifikát) a v praxi uplatňuje program kontinuálního zvyšování kvality a bezpečnosti péče.

Gynekologická ambulance se nachází v prostorách Zdravotnického střediska na Březenecké ulici 4804, v Chomutově, v centru sídliště Březenecká ve 2. patře. V Zdravotnickém středisku jsou zároveň dostupní dětští lékaři, odběrová laboratoř, lékárna U lípy, obvodní lékaři a rehabilitace. Poskytujeme komplexní ambulantní gynekologickou a porodnickou péči ženám od 15 let. Registrujeme nové pacientky po osobní, telefonické nebo emailové domluvě.

Zařízení má uzavřeny dlouhodobě smlouvy se zdravotními pojišťovnami 111, 201, 205, 207,211 a 213.

Zaměstnanci gynekologické ambulance:


Rozsah poskytované zdravotní péče:


V gynekologické ambulanci provádíme odběry krve, odběr mikrobního obrazu poševního, HPV testů (Human papiloma virus).

Při zajišťování a poskytování péče spolupracuje naše zařízení zejména s Gynekologicko-porodnickým oddělením chomutovské nemocnice, která je součástí Krajské zdravotní a.s., ale i s dalšími okolními i vzdálenějšími nemocničními zařízeními. V Chomutovské gynekologii jsou speciální poradny pro sledování onkologických pacientek, rizikově těhotných pacientek s možností odběrů plodové vody v graviditě z genetických důvodů. Ale i akreditovaná urogynekologická poradna, kam v případě potřeby pacientky odesíláme a kde je jim zajištěna kompletní operační ale i léčebná péče inkontinence močové. Dále spolupracujeme s Bioptickou laboratoří v Plzni, IMUNO laboratoří v Chomutově, s klinikou GHC v Praze, laboratoří SYNLAB.

K operační léčbě a provedení malých gynekologických zákroků odesíláme naše pacientky na gynekologicko - porodnická oddělní nemocnic v Chomutově, Kadani, Žatci či jiná pracoviště dle výběru pacientky.


Porodnická péče:


Zdravotnické zařízení klade důraz a doporučuje těhotným ženám provádění kombinovaného screeningu v 1 trimestru těhotenství, který je zaměřen na časnou detekci vývojových vad plodu. Spolupracujeme s centrem TORNERO v Ústí nad Labem, případně s pražskými pracovišti např. klinikou GENNET.

Zajišťujeme screeningové ultrazvukové vyšetření těhotenství ve 20. A 30 týdnu těhotenství ve spolupráci i s gynekologicko - porodnickým oddělením nemocnice Chomutov a s fetální echokardiografickou ambulanci pediatrie Chomutov.

Ženy s rizikovým těhotenstvím konsultujeme nebo odesíláme k porodu a těhotenské péči do rizikové poradny v Ústí nad Labem, ale i v Praze Motole, nebo l. LF Praha. Spolupracujeme s genetickým oddělením Krajské zdravotní a.s. v Ústí nad Labem (GENNETem v Praze) v případě, že ženy potřebují genetickou poradenskou a léčebnou péči. Dále odesíláme ženy k péči o poruchy štítné žlázy v graviditě do Endokrinologické ambulance MUDr. Mrugové v Chomutově a do Diabetologické poradny polikliniky MUDr. Kopejtkové ženy s poruchami metabolismu cukru v graviditě.

Zajišťujeme kontroly a péči o ženy v šestinedělí.